Lis 032018

Sú slovenské školy kvalitné?

Nejeden rodič posiela svoje dieťa do školy s vierou, že mu bude poskytnuté kvalitné vzdelanie, ktoré mu do budúcna zabezpečí ekonomickú stabilitu. Aj napriek snahe študentov sa však nedá získať zo škôl všetko, čo je potrebné. Mnoho ľudí, ktorí doštudujú neskrýva sklamanie, keď sú konfrontovaní s realitou moderných dní. Bohužiaľ neraz škola nestačí a roky strávené za lavicou sa zdajú byť zbytočné.

výzkum

  1. Základná škola

Základné vzdelanie v štátnych školách získavajú žiaci na úkor svojho detstva. Mnoho odborníkov sa zhoduje, že skorý nástup do školy deti traumatizuje a okráda o nevinnosť. Problém je v monotónnosti a osnovách, ktoré nedokážu podporiť detské rozmýšľanie a potreby. Namiesto kreativity a rozvoja logiky sú deti vystavované nepraktickým poučkám a poznatkom, ktoré zabudnú. Nikdy ich totiž nedokážu použiť. Školské známky sa nepozdávajú mnohým. Princíp, kde jedna číslica určuje univerzálnu úroveň žiaka sa zdá byť nespravodlivá a aj obmedzujúca. Deti sa takto sami oberajú o rozvoj myslenia, na úkor rozvoja pamäti.

  1. Stredná škola

S príchodom na strednú školu sa objavia iné, väčšinou vážnejšie problémy. Žiadať od pätnásťročného dieťaťa, aby si vybralo kariéru je trocha prehnané. Aj tak to tak funguje. Pri výbere gymnázia môžete rovno zabudnúť na praktické znalosti. Naopak, pri odbornej škole sa mnoho žiakov spolieha na možnosť vysokej školy. Práca, ktorá by vychádzala z ich záujmov je nedostatočne ohodnotená.

učivo

  1. Vysoká škola

Synonymum pre nezamestnanosť. Aspoň tak sa to prezentuje zo strany našich politikov. Na vysokú školu sa dostane hocikto, a aj bez skúšok. Výsledkom je potom vysoká nezamestnanosť ako aj vysoké požiadavky nezamestnaných. Čo s tým? Vláda sa snaží zatvoriť vysoké školy, ktoré nemajú dostatočne využiteľné odbory. Otázka však ostáva. A to, ako zmeniť to, k čomu boli mladí ľudia vedení už od detstva?