Dub 272023

Ako si vytvoriť kvalitný web?

Každý podnikateľ potrebuje zabezpečiť prezentáciu svojej firmy a svojich produktov. Nie je tajomstvom, že v dnešnej dobe každý čoraz viac využíva online formy prezentácie. V porovnaní s printovými médiami sú na jednej strane finančne výhodnejšie a na druhej strane zasahujú väčšie publikum s možnosťou merania výsledkov. Jednou z foriem prezentácie je práve webová stránka. Je to miesto, kde ľudia môžu získať základné informácie o firme, jej produktoch, nájdu tu pohromade všetky kontaktné údaje a v niektorých prípadoch môžu prostredníctvom webovej stránky objednávať produkty. Nie každá webová stránka je však kvalitná. Aké je teda tajomstvo kvalitného webu?

macbook
 

  1. Účel

Je nevyhnutné zamyslieť sa na tým, akú úlohu má Váš web plniť. Činnosť niektorých firiem je zameraná na predaj výrobkov, iné zasa chcú odprezentovať svoje produkty a prilákať zákazníka do kamennej predajne alebo showroomu. Účel úzko súvisí s obsahom stránky a preto je potrebné sa na začiatku zamyslieť aj nad účelom.
 

  1. Dizajn a vizuálna stránka

Bolo by chybou tvrdiť, že ak máte kvalitný produkt, na dizajne nezáleží. Položte si otázku, čo vo Vás vyvoláva lepší dojem, vizuálne atraktívna a prehľadná stránka alebo stránka bez zaujímavého dizajnu? Váš web je predsa spájaný s Vašimi produktami a v neposlednej rade aj s celkovým imidžom Vašej firmy. Nezabúdajte teda pri jeho tvorbe aj na grafickú podobu.
 

  1. Obsah

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou dobrého webu je jeho obsah. Existujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že rozsah pozornosti človeka, teda čas, ktorý sme schopní sústrediť sa bez akéhokoľvek prerušenia alebo straty pozornosti sa v roku 2015 znížil iba na 8 sekúnd. A tieto čísla sa každým rokom znižujú. Pri tvorbe obsahu by sme sa teda mali zamerať na stručnosť, zrozumiteľnosť a výstižnosť. Žiadnemu z potenciálnych návštevníkov sa nebude chcieť čítať siahodlhé texty, ktoré v konečnom dôsledku nebudú mať žiadnu výpovednú hodnotu. Nezabúdajte aj na to, že obsah Vášho webu musíte prispôsobiť svojej cieľovej skupine. Preto sa opýtajte sami seba, komu bude Vaša webová stránka určená, aké sú Vaše cieľové skupiny. Ak Vaša cieľová skupina budú napríklad dôchodcovia, bude sa stránka líšiť od stránky, ktorá by bola určená pre teenagerov.
 

  1. Orientácia

Môžete mať dizajnovo pekný web so stručným, výstižným a zrozumiteľným obsahom, avšak čo ak sa Vaši potenciálni záujemcovia nevedia dostať k informáciám, ktoré hľadajú? Pri tvorbe webu by ste sa mali vžiť do zákazníka a zabezpečiť, aby orientácia na stránke bola čo najviac intuitívna. Zabezpečiť to môžeme pridaním menu, ktoré privedie zákazníka na všetky podstránky webu.

eshop
 
Ktorý z týchto prvkov je najdôležitejší a na ktorý sa prioritne zamerať? Neexistuje jeden najvýznamnejší. Sú akousi kombináciou, ktorá Vás nasmeruje ku kvalitnému výsledku. Ak nemáte skúsenosti s tvorbou webu alebo Vám Vaša aktuálna stránka neprináša požadované výsledky, určite je potrebné sa poradiť s odborníkmi, ktorí Vám poradia.