Dub 272023

Cesta k tovaru

Naša spoločnosť nám dáva podnety ku konzumnému spôsobu života. V dnešnej dobe sú mnohé veľké supermarkety otvorené do dlhých večerných hodín, niektoré dokonca nonstop. Ak si zmyslíme, že sme zabudli niečo kúpiť, stačí sadnúť do auta a je to. Tovar na regáloch máme k dispozícii.  Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aká je skutočná  cesta k tovaru? Ako dlhou cestou prichádza tovar do obchodov?
Tovar je výrobok, ktorý je určený na predaj. Kým sa však dostane na pulty v obchodoch, prechádza dlhou cestou.

nákup

Najskôr je potrebné spraviť marketing
–          ak chceme začať s ničím podnikať, musíme si riadne rozmyslieť, čo by to malo byť,
–          je totiž veľmi pravdepodobné, že ak v danom meste bude týmto druhom podnikania trh presýtený, moje výrobky ponúkané na predaj nebudú mať šancu predať sa,
–          treba teda spraviť prieskum v teréne, dozvedieť sa od ľudí, čo im v meste najviac chýba, po akých výrobkoch je dopyt.

stěhování

Treba si zvoliť vhodné miesto na podnikanie, príp. zabezpečiť jeho zviditeľnenie
–          poloha, cena nájmu, blízkosť konkurencie – to všetko sú položky,  ktoré musí budúci podnikateľ zohľadniť predtým, ako začne podnikať,
–          ak nájde priestory na podnikanie s nízkym nájomným, ale na okraji mesta, môže sa stať, že nebude mať veľa zákazníkov, lebo obchod bude od ruky,
–          ak sú zas priestory priamo v centre mesta, nájomné môže byť príliš veľké.

vozík

Vyrobenie informačných letákov a ich rozoslanie do schránok je veľmi dobrým spôsobom, ako sa potenciálny zákazník o novovzniknutom obchode dozvie.
Ako stanoviť cenu tovaru?
Definícia ceny nám hovorí, že na základe ponuky a dopytu sa vytvára spomínaná cena. Áno, ak je po konkrétnych výrobkoch veľký dopyt a ponuka konkurencie je malá, novodobý podnikateľ si môže cenu tovaru mierne zdvihnúť. Je totiž vo výhode.
 
Ak je však veľa konkurencie na blízkom trhu v okolí, nemá šancu udržať sa na trhu. Jedine, ak spustí cenu oproti konkurencii a má spravený kvalitný marketing.
Niekedy sa nám zdá cena tovaru na regáloch príliš privysoká, ale ak „prejdeme s tovarom“ jeho celú cestu, tak vidíme, že to nie je až také jednoduché.