Zář 022019

O vzdelaní 5x s úsmevom

Téma, ktorá hýbe spoločnosťou, v piatich úsmevných bodoch:

1.Múdry nemusí znamenať vzdelaný
Pri stretnutí s človekom, o ktorom vieme, že je vzdelaný, automaticky očakávame aj to, že bude múdry, ale, bohužiaľ, nie je to samozrejmosť. Nikoho nechceme uraziť, ale mnohým vzdelaným ľuďom múdrosť chýba. V našej spoločnosti je mnoho problémov, nie všetko funguje správne, a tu niekde treba hľadať aj podstatu toho všetkého.To všetko nám zvládnuť

2. Bifľovanie už nie je „módne“
Vzdelávací systém a základné školstvo na Slovensku sa uberá nie najsprávnejším smerom. Žiaci sú nútení množstvá učiva sa doslova bifľovať naspamäť, a to je pre nich maximálne demotivujúce. Učebnej látky je veľa a celú sa ju naučiť doslovne istotne nie je správna cesta, ako žiakov naozaj aj niečo naučiť, aby im získané vedomosti pomohli v praxi a vedeli ich správne využiť. Tiež je dôležité, aby získaným informáciám aj rozumeli, pretože ak iba zopakuje to, čo sa od neho žiada, je preňho do budúcnosti bezcenné.

3.Učiť sa aj zabúdať
Všetci študenti to určite poznajú: na skúšku sa drvia, všetko vysypú ako z rukáva, no akonáhle opustia učebňu, nepotrebné informácie zabudnú. Možno to bude znieť zvláštne, ale je to normálne a do istej miery aj veľmi užitočné. Prílišné množstvo informácií náš mozog zahltí a s ním je to ako s počítačom, ak chcete, aby bezchybne fungoval, je potrebné ho raz za čas „vyčistiť“, teda uvoľniť miesto.Prvé ťahy sláčikom.jpg

4. Nie papier, ale vedomosti zavážia
Papier o získanom vzdelaní je jedna vec, ale vedomosti, ktorými sa preukážete napríklad pri pohovore do zamestnania, zasa druhá. Dlhoročné snaženie, aby ste diplom dostali, sa stane nepotrebným v momente, keď vám potenciálny zamestnávateľ zadá úlohy, ktoré ak nesplníte, nepomôžu vám ani dva diplomy. Do úvahy berie len vaše skutočné vedomosti, papier preňho nie je zaujímavý.

5. Učiteľstvo ako východisko z núdze
Téma vzdelania a odmeňovania učiteľov rezonuje celou našou spoločnosťou už zopár rokov, no zatiaľ je spokojná len jedna strana. Učitelia so svojimi platmi veľmi spokojní nie sú, a neteší ich ani smerovanie školstva na Slovensku. Zvykne sa hovoriť, že učiteľ nie je zamestnanie, ale povolanie, a teda buď vám bol tento dar daný do vienka alebo inú možnosť nemáte. Bohužiaľ, učiteľstvo medzi lukratívne nepatrí, a to je veľmi smutné, keďže títo ľudia vychovávajú a vplývajú na mladú generáciu asi najviac.