Bře 212019

Pravidlá, ktoré by mal dodržiavať každý otec pri výchove dcéry

Muži sa po narodení dieťaťa musia vyrovnať s novou úlohou otca. S týmto poslaním sa stotožňujú pomaly a špeciálne pri výchove dievčaťa sú neraz bezradní. Každému otcovi, ktorý má záujem vychovať zo svojej dcéry úspešnú ženu, pripomíname pravidlá, ktoré by mal dodržiavať.

seskok

  • Na otázky odpovedajte

Chúlostivým otázkam detí sa rodičia nevyhnú, no v situácii, že ich dáva dcéra otcovi, má tendenciu neodpovedať jej, ale ju po odpoveď pošle k mame. Nie je pravidlom, že o babských veciach môže debatovať len s mamou, aj otec môže uspokojiť jej zvedavosť, iba musí mať záujem. Ak bude ešte k tomu aj vynaliezavý, dokáže odpovedať na všetko.

  • Robte domáce práce

Snaha vychovať z dcéry modernú ženu musí byť okrem výchovy podložená aj vlastným príkladom, ako má vyzerať správanie muža. Istotne z nej nechcete mať žienku domácu či slúžku pre budúceho manžela, musí aj vás vidieť robiť domáce práce, upratovať či variť.

  • Manželke prejavujte úctu

Veľmi dôležitým momentom je všímavosť dievčat správania sa otca k mame. Byť pozorný, úctivý, vždy ochotný pomôcť svojej manželke, to sú vlastnosti, ktoré bude doma vidieť a pri hľadaní životného partnera bude brať do úvahy aj tieto jeho stránky.

  • Návrh na manželstvo slušne odmietnite

Pre malé dievča ste najdôležitejší muž v jej živote, a tak môže prísť s návrhom, že si vás vezme za muža. Komu by to nepolichotilo, ale je nutné vysvetliť jej, že vy patríte k mame a jej princ na ňu ešte len čaká.

otec

  • Mužské aktivity sú tiež dôležité

Je veľmi dôležité, aby ste s ňou podnikali aj mužské aktivity, nemusí sa orientovať iba na ženské činnosti, získa tým oveľa väčší rozhľad.

  • Aj počas pracovného týždňa buďte otcom

Otcom ste 24 hodín denne a 7 dní v týždni, nielen cez víkend, a tak je vhodné, aby ste si na spoločné aktivity našli čas aj popri pracovných povinnostiach počas celého týždňa. Vezmite ju na prechádzky, hrajte sa s ňou vždy, ak máte príležitosť. Naplníte jej detstvo, ktoré sa pominie skôr, ako si to uvedomíte.

  • Pozorne ju počúvajte

Otcom budete či má dcéra 10,20 či 40 rokov, je dôležité, aby ste pri nej stáli v každej životnej situácii, trpezlivo ju počúvali a aj ju podporovali vo všetkom, čo robí. Úspechy, ale aj sklamania prežívajte spolu a prejavujte jej lásku, aby vedela, že ste tu vždy pre ňu.