Kvě 252019

Muži, buďte ozajstnými mužmi!

To, či je táto doba priaznivejšia pre ženské alebo mužské pohlavie je niečo, na čo sa názory môžu veľmi rozchádzať. Samozrejme sú ľudia, ktorí budú tvrdiť, že uži to vždy mali a majú jednoduchšie. Nikdy im neboli odoberané práva, sú tí silnejší a majú možnosť rozhodovať. Na druhej strane by iní mohli tvrdiť, že práve toto im dáva omnoho náročnejšiu úlohu ako majú ženy a že na ich pleciach je ťažšia úloha a veľká zodpovednosť. Každopádne, nie je až také podstatné rozhodnúť čia úloha vo svete je náročnejšia. Je to vždy len o subjektívnych pohľadoch a názoroch. Dôležitejšie je si uvedomiť, že každý má svoju špecifickú úlohu. Niečo, na čo bol stvorený a uspôsobený, niečo čo mu ide.

deprese

Je smutné, že v tejto modernej dobe často musíme konštatovať, že to tak je čím ďalej, tým menej. Chlapi sú na rodičovskej dovolenke namiesto žien, starajú sa o svoj vzhľad viac ako nežnejšia časť populácie, odmietajú prebrať zodpovednosť a strácajú schopnosť rozhodovať a viesť. Dôvody, kvôli ktorým to tak je, je viacero. Dovolím si však tvrdiť, že nech to má pôvod kdekoľvek, nie je to správne. Netvrdím, že žena patrí do kuchyne a muž do práce, že žena nemá právo povedať názor a že muž je na to, aby ju dirigoval. Tieto veci sú už prekonané. Ide tu skôr o základné princípy toho, ako bol náš svet „naprogramovaný.“ Snažíme sa za každú cenu búrať všetky zaužívané poriadky a hľadáme čo nové by sme vymysleli, čo by sme zmenili.

kouření

Chlap by mal byť ten rozhodnejší, zodpovednejší, menej ovládaný emóciami, schopný urobiť dôležité rozhodnutia a tiež by mal dokázať sa postarať sa o seba aj o potenciálnu rodinu. Sme na to prispôsobený takto psychicky aj fyzicky. Muži sú statnejší stavbou tela, majú silnejšiu psychiku a preto majú na starosti úlohy, ktoré sa môžu zdanlivo javiť ako náročnejšie. Aj preto majú zvláštnu tendenciu pred týmito úlohami utekať, vyhýbať sa im a tváriť sa, že o tom nevedia, že je tomu tak. Preto si myslím, že je načase sa zamyslieť. Nevrátiť sa do staroveku, ale zároveň si spomenúť aké sú naše úlohy na tomto svete.