Čvn 222020

Zoznam, ktorý vám uľahčí podnikanie

Spoločnosti alebo väčšie či menšie rodinné podniky potrebujú na to, aby fungovali, financie, a tie môžu získať formou dotácií, iba ak je ich činnosť v súlade so zákonom. To, či to tak aj skutočne je, sa môžeme dozvedieť v registri nazývanom RPVS rpvs register. Firmy alebo väčšie organizácie, drobní živnostníci a rodinné firmy či podniky, mnoho z nich je súčasťou Registra partnerov, ktorý zriadil štát a ktorého úlohou je overovanie vlastníckych práv a väzieb fyzických osôb alebo spoločností, ktoré majú obchodné vzťahy so štátom, obcou a podobne, teda s celým verejným sektorom.

podinkateľ rozmýšľa

Jedna z advokátskych kancelárií na Slovensku sa špecializuje na zápisy tohto RPVS (Registra partnerov verejného sektora) a v súčasnosti eviduje vyše 200 spoločností, ktoré už figurujú v tomto zozname. Medzi ne patria živnostníci, menšie či stredné firmy, rodinné podniky, ale tiež veľké medzinárodné spoločnosti. V rebríčku overovateľov vlastníckych väzieb v tomto registri bola táto kancelária zaradená do prvej TOP desiatky podľa prieskumu, ktorý vykonal Transparency International Slovensko. Každý, kto potrebuje vykonať napríklad zmenu oprávnenej osoby alebo zapísať sa do RPVS ako nový člen, môže osloviť advokátsku kanceláriu a požiadať o tieto služby.

muž v kancelárii

Štát zriadil tento register hlavne kvôli overovaniu vlastníckych väzieb fyzických osôb alebo spoločností, ktoré sú v obchodnom pomere so štátom alebo obcami a podobne. Platí pravidlo, že iba ten subjekt, ktorý je zapísaný v registri RPVS má právo prijímať dotácie alebo uzatvárať zmluvy s verejným sektorom. Prijímanie dotácií má takisto svoje výnimky, kam patria napríklad finančné limity. Zápis do RPVS je oprávnená vykonať iba určená osoba alebo advokát. V tejto advokátskej kancelárii pracujú na profesionálnej úrovni a každému, kto potrebuje ich služby, sa venujú s plnou zodpovednosťou, takže neváhajte a bez problémov ich oslovte.