Čvc 102021

Kúpa existujúcej firmy

Vidíte nejakú podnikateľskú príležitosť a chcete sa jej chytiť? Podnikatelia, ktorí so svojim plánom príliš neponáhľajú sa môžu pustiť do založenia svojej vlastnej firmy, čo je pomerne dlhý proces. A tí, čo sa chcú danej príležitosti chytiť čo najskôr, môžu využiť predaj sro banska bystrica a nejakú firmu alebo obchodnú spoločnosť si kúpiť, respektíve kúpiť jej obchodný podiel a prepísať ho na seba. Táto zmena sa potom zapíše do obchodného registra.

  • Kúpa už existujúcej firmy alebo obchodnej spoločnosti je tá najrýchlejšia cesta, ak vás čaká príležitosť, ktorú potrebujete využiť v čo možno najkratšom časovom období.

biznis plán

Je to rýchlejšie z dôvodu, že takéto firmy na predaj sú už zapísané v obchodnom registri, zvyčajne majú pridelené IČO a DIČ a sú zaregistrované ako platitelia dane. Veľa povinností tým pádom novému majiteľovi odpadá, v prípade záujmu sa ale pri kupovanej firme dajú zmeniť rôzne evidencie:

  • Dá sa zmeniť obchodné meno, sídlo, konateľ a napríklad aj predmet podnikania.

biznis, notebook

Na zápis týchto zmien do obchodného registra sa podá návrh a do pár dní sa tieto zmeny zaevidujú. Nový vlastník spoločnosti alebo nový majiteľ takejto firmy potom môže začať právoplatne podnikať, resp. pustiť sa s kúpeným objektom do zamýšľaných podnikateľských aktivít.

https://youtu.be/UY3sSzuwluw

Čo by sme ale pri výbere a kúpe firmy mali spomenúť, to je fakt, že záujemca v ponuke nájde tie, ktorá majú za sebou históriu alebo naopak tie, ktoré sa vytvorili iba za účelom ich predaja, tie sú označované ako ready made.

Ready made s.r.o. bez histórie žiadnu reálnu podnikateľskú činnosť nevykonávali. Sú vytvorené a prichystané pre tých, ktorí majú záujem pustiť sa do podnikania a vyhnúť sa pritom dlhým aj náročným postupom, ktoré zvyčajne sprevádzajú zakladanie novej spoločnosti.

  • Tieto ready made majú vybavené všetky pohľadávky spojené so zápisom v obchodnom registri a s registráciou na daňovom úrade, takisto je pri nich zaplatené základné imanie.