Led 122023

Modernú dobu treba poriadne využiť

Aké to dnes majú študenti v školách ľahké! Kedysi sa študovalo v knižniciach a získaniu každej knihy predchádzali hodiny hľadania v knižniciach. Dnes je tu Google, digitálne verzie, často aj voľne, hoci nelegálne dostupné na internete. So znalosťou jazykov, najmä angličtiny, sa dostanete k nevyčísliteľnému počtu zdrojov. Toto kedysi nebolo. Svet je dnes rýchlejší, vďaka internetu sa učí a píše do školy ľahšie. Napriek tomu sú ročne stovky, možno aj tisícky študentov, ktorí nezvládajú písať svoju bakalársku prácu sami. Pomáhajú si, kde sa dá. Najistejšie to majú pri využití tretej strany a ochotných profesionálov, ktorí si s akoukoľvek témou poriadia rýchlejšie a kvalitnejšie ako sám študent. Paradoxne, texty od iných sú často kvalitnejšie. Autori totiž poznajú zásady písania takýchto textov a v prepájaní informácií majú veľa skúseností.

Nabudúce to bude vaša

Vypracovanie bakalárskej práce nie je utópia. Aj absolútne nenadaný študent a bez prostriedkov si môže dovoliť nechať si ju napísať. Splátkový kalendár sa dá vybaviť skoro vždy.