Lis 082019

Doplňte si vzdelanie pomocou projektu Repas +


Pokiaľ ste v súčasnej dobe vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nájsť to pravé zamestnanie, vám môže pomôcť aj správne zvolený kurz. Možno si hovoríte, že takáto možnosť pre vás nie je a navyše, by ste si ho nemali z čoho zaplatiť. Práve na tento účel slúži projekt realizovaný úradom práce. Jeho názov je Repas +.

podnikání
 
Projekt Repas +, môže využiť každý, kto je evidovaný na úrade práce, a to ako uchádzač o zamestnanie. Ak si nájdete rekvalifikačný kurz, ktorý vám môže pomôcť pri uplatnení na trhu práce, úrad vám ho preplatí v plnej výške. Navyše môžete získať aj príspevok na stravu a dopravu.
 
Nepodceňte správny výber
 
Základom je nájsť správny kurz. Pri jeho výbere si všímajte všetko dôležité, teda najmä to, čo sa po jeho absolvovaní naučíte, ako dlho bude trvať a čo všetko zahŕňa. Vyberajte si hlavne to správne zameranie. Ak sa teda chcete realizovať vo svete IT, hľadajte kurzy v tejto sfére. Ak vás zaujíma skôr účtovníctvo, alebo máte dokonca konkrétnu pracovnú ponuku, tak sa vydajte týmto smerom.
 
Ako postupovať
 
Ak ste si kurz našli a ste rozhodnutí ho absolvovať, v prvom rade musíte kontaktovať jeho realizátora. Je dôležité, aby ste ho upovedomili o tom, že chcete využiť možnosť preplatenia cez úrad práce. Organizátor kurzu, by vám mal následne poslať všetky potrebné dokumenty, ktoré po vyplnení zanesiete na úrad práce. Prvou možnosťou je návšteva vášho osobného referenta, ku ktorému sa chodíte hlásiť. Ten by vám mal vysvetliť všetky nasledovné kroky. Druhou možnosťou je návšteva oddelenia „Repas“, alebo takzvané oddelenie celoživotného vzdelávania.
 
psaní

V niektorých prípadoch sa môžete stretnúť s tým, že organizátor kurzu posiela potrebné tlačivá už potvrdené, teda s pečiatkou, a to poštou. V tomto prípade počkajte, kým vám všetko príde, papiere vyplňte a na úrad sa vyberte až potom.
 
Úrad práce má pätnásť dní na to, aby vás informoval, či vašej žiadosti vyhovel. Ak áno, budete kontaktovať organizátorov kurzu a nasledujúce kroky, si dohodnete priamo s nimi.