Kvě 252019

Aké má výhody pre vaše dieťa dramatický krúžok?

Ak máte dieťa, ktoré nepatrí zrovna k športovcom, nezaujíma sa ani o počítače a techniku či autá, začnite uvažovať nad tým, či jeho záujmy nebudú smerovať k umeniu. Možno ho dáte na hudobný nástroj, no ani to sa vám neosvedčí. No napokon môžete skúsiť dramatický krúžok.

divadlo

Buď pôjde o dramatický krúžok na škole, alebo v miestnej Základnej umeleckej škole nájdete odbor Divadelno-dramatický, kam vaše deti môžete zapísať. Prečo by ste to ale chceli urobiť? Nech sa páči, v niekoľkých bodov vám zhrniem prečo:
Herectvo naučí deti improvizovať. Vaše dieťa sa bude menej hanbiť a bude schopné reagovať na rôzne podnety rýchlejšie. Rozhodne sa jedná o schopnosť, ktorá sa dá využiť aj mimo divadla. Neskôr v živote mu nebude robiť problém prehnaná hanblivosť, či strach z rozhovorov s cudzími ľuďmi.

Vaše dieťa sa naučí práci s textom – túto schopnosť neskôr využije pri Monitore, alebo aj písomnej Maturite. Inak je to schopnosť, ktorá sa mu bude hodiť v celom živote – nebude mať problém s pochopením vecných textov, ani s umeleckou interpretáciou poézie.
Dieťa sa naučí spolupracovať s rôznymi typmi ľudí. Divadlo ho naučí chápať, že aj ak niekto je úplne odlišný, ako je on sám, dokáže s ním vďaka spoločnému cieľu spolupracovať a tvoriť. Bude konfrontované rôznymi typmi osobností a neskôr nebude mať problém vychádzať s nikým.

balet

Učenie sa textu mu precvičí pamäť a normálne učenie preňho potom bude jednoduchšie. Je dokázané, že aj učenie sa básničiek naspamäť zlepšuje pamäťové schopnosti.
Naučí sa rozprávať dôkladne a zrozumiteľne. Aby vaše dieťa mohlo vstúpiť na javisko, bude sa musieť zaoberať trochu aj svojou rečou a ak má tendenciu prehĺtať hlásky alebo šušlať, môže sa týmto zlozvykom vďaka takémuto krúžku odučiť. Bude sa totiž na zreteľ brať jeho reč, ktorú sa neskôr samé naučí sledovať a svoje rečové chyby a nespisovný jazyk opravovať.