Led 102019

Myslite na to, čo chcete

Pri tom decentnom prebytku, ktorý sa na nás sype z každého jedného končiara, ktorý vniká do našich zrakov z každej jednej svetovej strany, vedzme, že prestávame častokrát vidieť. Zazrieť naozaj to, čo pre nás predstavuje reálnu zaujímavosť – a ak hovorím reálnu, mám na mysli vysnívanú nami samými, nie prikopnutú cudzím myslením a vnímaním. V dobe plnej chaosu a neľahkého výberu môže ľudská duša nadobudnúť pocit, že je stratenou. Stratenou medzi výberom iných a tým svojim; stratená v tom bujnom spektre čohokoľvek, čomu sa rozhodne roztvoriť svoju náruč. Myslíte si, že ste na tom podobne?

žaluzie

Zariadenie vlastného bytu: čo vám k nemu nesmie chýbať?
Je priam záhadou, ako rýchlo prestáva človek realizovať zbierku vlastných prianí len na úkor množstva, ktoré zazrel v diaľke. Ak hovoríme o zhromažďovaní jednotlivých kúskov pre vytvorenie prostredia, v ktorom túžime naozaj žiť, snívať, relaxovať či zabávať sa, mali by sme mať neustále na mysli, že správny výber je šanca pre vysnívanú a plnohodnotnú existenciu. Preto sa pokúsme pochopiť význam vášho správneho výberu.

  • Systematické vyselektovanie

Ak hovoríme o selektovaní, máme na mysli akési triedenie si priorít, ktoré nám umožňuje zostaviť si podrobný plán chceného a nechceného. Pravdou je, že veľakrát sa nechávame ovplyvniť neustále sa meniacou inováciou, ktorá sa nám javí nesmierne pútavá. Bez prvotného plánu tak môže dôjsť k strate reálnej perspektívy o tom, ako by naše bývanie malo v budúcnosti vyzerať. Takýmto spôsobom sa stávame obeťami chaotického a neusporiadaného zhromažďovania rôznych vecí v priestore, ktorý nám mal slúžiť ako miesto pre regeneráciu a načerpanie nových síl. Namiesto toho sa však nechcene stávame obklopenými kvantitou nepotrebného, ktoré sme neboli schopní vyčleniť od požadovaného.

plán

  • Dôležitosť vlastného myslenia

Nemajme obavy používať vlastný mozog. Ten je daný len a len nám, a teda je viac ako normálne, že je naprogramovaný na odlišné chápanie, videnie a uvažovanie. Ak sa teda chceme porovnávať s našimi priateľmi či známymi, ľudmi, ktorí nás dennodenne obkolesujú, mali by sme vedieť, že každý sa snaží žiť v rozmedzí svojho myslenia. Inšpirácia je pochopiteľne jeden z nezanedbateľných faktorov pre realizáciu si vlastného sna, avšak naučme sa vidieť rozdielnosť medzi prirodzeným obohacovaním sa a nezdravým ovplyvňovaním sa. Nepremieňajme svoje túžby na túžby ostatných. Pokúsme sme sa o vytvorenie si akejsi bariéry, ktorá je schopná prepustiť nápady a názory len do určitej frekvencie. Takto sa vyhneme následkom v podobe ľútosti toho, čo sme nezrealizovali len kvôli vplyvu blízkych, rodiny či priateľov.
Je podstatné nachádzať vzory navôkol. No rovnako podstatná je i vlastná ideológia.