Kvě 252019

Nepotopiteľná loď

Čo podľa vás zohráva jednu z dôležitých úloh pri výbere zamestnania? Pracovná doba? Mzda? Bonusy? Miesto výkonu? Náplň práce? Je pravdou, že tieto aspekty sú naozaj pri výbere práce prioritou. Avšak často sa zabúda na niečo, čo pre spomínané aspekty vytvára tzv. pevnú pôdu pod nohami. Je to pracovné prostredie.
V dnešnej dobe, sme si vedomí toho, že každý zamestnanec má právo na priaznivé a dôstojné pracovné podmienky. Či je to robotník pracujúci manuálne, pri páse, alebo predavač, úradník, učiteľ, bankový úradník, vedec, oceliar, baník, lekár, mechanik, upratovačka a mohli by sme spomenúť ešte množstvo povolaní, ktoré vykonávajú ženy a muži už aj v produktívnom veku.

hrnčiřstv.jpg

Priestory, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu, musia byť vybavené podľa druhu vykonávanej práce. Z toho je zrejmé, že pracovné podmienky sa budú odlišovať. Veď predsa všetci robíme niečo iné. Iné požiadavky na vybavenie pracoviska sú vo fabrike, iné v oceliarni, bani, banke, škole, úrade, obchode, na stavbe a pod. Bude sa to odlišovať technikou, pracovnými pomôckami, oddychovými kútikmi, šatňami, sociálnym zariadením a ďalších rôznych aspektov ako sú: teplota prostredia, osvetlenie, vybavenie nábytkom a mnohými inými maličkosťami, ktoré sú takisto dôležité, aby človek svoju prácu robil v určitom „komforte“ a s plným nasadením. V mnohých prípadoch platí zásada „spokojný zamestnanec = dobrý zamestnanec“.
Určite nie je dobrou vizitkou zamestnávateľa, ak jeho zamestnanci sú vystavení istému nepohodliu hoci len trebárs ak nemajú vhodný kútik, kde by si pohodlne mohli odložiť napríklad jedlo a následne minimálne tepelne si ho upraviť. To isté sa týka nápojov. Ale nie je to len o príjemnejších prestávkach v práci, dôležité sú aj podmienky na samotný výkon práce – pracovné náradie, všetky veci, ktoré zamestnanec k výkonu svojej práce potrebuje.

tým.jpg

Je samozrejmosťou, že spokojnosť sa odráža aj na pracovnom výkone. Tvorba interiéru ma minimalizovať negatívne vplyvy a vytvárať podmienky pre zdravé a podnetné prostredie.
Pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené potrebám zamestnancov je nesmierne dôležitým faktorom pri budovaní si silného postavenia na trhu.