Úno 232020

Najčastejšie chyby copywriterov pri tvorbe SEO článkov

SEO texty nevie písať každý, o čom som sa mohol presvedčiť už niekoľkokrát. Ako sa hovorí, nie je copywriter ako copywriter. OK, poďme si to rozmeniť na drobné a pozrieť sa na to, na čo sa sústrediť pri tvorbe takýchto textov na mieru.Dievča sedí pri počítači a hryzie do ceruzky

Prečo sa to naučiť
Nasledujúce riadky budú venované hlavne tým, ktorý sa snažia písať, teda vytvárať texty na mieru. Dnes sa bez aspoň základných vedomostí ohľadom SEO optimalizácie vo svete copywriterov nemáte šancu uchytiť. Teda, máte, počítajte však s tým, že ak si nedoplníte vaše vedomosti v tomto smere, budete donekonečna písať veľa za málo peňazí.

SEO, respektíve jeho základy, pritom pochopíte veľmi rýchlo. Skutočne to nie je nič extrémne náročné. Dnes sa s vami podelím len o krátky návod písania SEO textov, ak by ste však chceli vaše vedomosti zdokonaľovať aj naďalej, študujte, čítajte, všímajte si veci. Na internete nájdete všetko, čo potrebujete. Stačí tomu venovať iba trošku času a energie. Uvidíte, každá minúta vášho samoštúdia vám v budúcnosti pomôže zarobiť peniaze.

Krátky návod na tvorbu (aspoň) priemerne dobrých SEO textov

Muž drží hrnček s kávou vedľa počítača na stole

  • Dĺžka textu musí byť tak akurát. Koľko to je? Minimum je jedna normostrana, avšak Google obľubuje skôr dlhšie texty. Z hľadiska toho, koľko textu obľubujú ľudia, hovoríme asi o dvoch normostranách.
  • Kľúčové slová je potrebné používať správne a s mierou. Na jednu normostranu textu nepoužívajte jedno slovo viac ako päť až šesťkrát.
  • Ešte jedna rada ku kľúčovým slovám, používajte ich správne čo sa týka gramatiky aj významu, Google vás odhalí veľmi rýchlo.
  • Snažte sa, aby daný text dával hlavu a pätu! Obsah rieši aj Google, takže pozor na nezmyselné žvásty!
  • Odstavce píšte kratšie, avšak tak, aby boli rozdelené logicky. To znamená, že nerobte medzery medzi odstavcami len tak, od oka.
  • Používajte nadpisy a podnadpisy H1, H2, H3 – toto sa musíte naučiť sami, je to totiž samostatná kapitola.