Úno 172017

Ženy biznismenky


Štúdie
Štúdií, prečo sú ženy lepšie podnikateľky ako muži, je naozaj veľké množstvo. Jeden z roku 2011 hovorí o tom, že ženy sú lepšie líderky ako muži. Jediná vlastnosť, v ktorej vynikali muži bolo plánovanie, teda strategické organizovanie. V ostatných vlastnostiach týkajúcich sa šéfovania jednoznačne prevládali ženy. Ďalšie štúdie súvisia s rozhodovaním. Ženy sa podľa nich vedia oveľa lepšie rozhodovať, pretože nereagujú zbrklo a o veciach viac premýšľajú.
 žena podnikatelka
Komunikácia
Už len fakt, že ženy povedia v priemere oveľa viac slov za celý deň ako muži svedčí o tom, že ženy sú v komunikácii výrazne lepšie. Aj keď majú občas problémy s tým, kedy prestať rozprávať, je jednoznačne plusom, že si so svojimi zamestnancami vedia všetko vykonzultovať. Takisto aj s potenciálnymi klientami.
 
Etika
Etiku si ženy vážia oveľa viac ako muži, najmä, čo sa týka biznisu. Určite sa vo firmách so ženským vedením vyskytuje menej sexizmu a obťažovania v pracovnom prostredí, ako keď je šéfom muž.
 
Kreativita
Ženy majú v sebe oveľa viac nápadov a kreatívneho myslenia ako muži. Je to z toho dôvodu, že u mužov väčšinou prevláda logické myslenie a rozumová stránka, kým ženy sú oveľa viac kreatívne a empatické. Čo je taktiež jedna z dôležitých vlastností podnikania, aj keď sa veľmi podceňuje.
 buďte svým šéfem
Trpezlivosť
Jemnejšie pohlavie taktiež vyniká vo väčšej miere trpezlivosti. Majú predsa len už väčšinou nejaké skúsenosti s deťmi a ak nie skúsenosti, minimálne to majú väčšinou v sebe zakorené. Preto sú oveľa pokojnejšie, keď niečo nevychádza hneď na prvý raz tak, ako si to ony predstavovali.
 
Dúfame, že sme vás týmto článkom neurazili, nechceli sme poukázať na to, že ženy sú lepšie ako muži, ale že majú predpoklady na to byť skvelými šéfkami a podnikateľkami. Muži sú, samozrejme, taktiež skvelými podnikateľmi. Jedno je isté, že obe pohlavia majú na to byť skvelými vo všetkom, do čoho sa pustia.